Hur går en skorstensrenovering till?

Om du funderar på att renovera skorstenen är det viktigt att förstå hur processen går till. Här är en snabb översikt över vad du kan förvänta dig när du renoverar din skorsten.

Att ta sig tid att göra en skorstensrenovering är ett arbete som lönar sig. Att ta bort de gamla tegelstenarna är det första steget i denna process, och av säkerhetsskäl bör man inte försöka förrän skorstenens rökkanal är helt förseglad från eventuella återstående drag eller skorstensbränder. Därefter är det bara en fråga om att försiktigt ta isär skorstenen tegelsten för tegelsten tills alla tegelstenar har avlägsnats. Det rekommenderas att behålla de gamla tegelstenarna för återanvändning, eftersom nytt material kan vara svårare att matcha med en befintlig skorstenskonstruktion, så var extra försiktig när du hanterar dem. Detta tidiga steg kan vara nervöst och mödosamt, men det kommer att ge stora belöningar och leda till en skorsten som är både estetiskt tilltalande och strukturellt robust. Jag har en villa i Norrtälje och har gjort en skorstensrenovering nyligen som blev lyckad och det är värt det hårda arbetet.

När alla gamla tegelstenar har avlägsnats kan du börja montera den nya konstruktionen. Börja med att installera en stödbalk och använd sedan dina gamla tegelstenar för att skapa en ny skorstenskonstruktion. Se till att alla skarvar är täta, utan några luckor eller hål som luft eller vatten kan passera igenom. När detta är gjort kan du sedan placera en ny skorstenskåpa för att slutföra renoveringen.

Slutligen är det viktigt att inspektera din renoverade skorsten för att se om det finns några tecken på förfall eller skador innan den tas i bruk. Titta efter sprickor i murverket och försvagade murbruksfogar samt allt annat som kan behöva repareras. Om allt ser okej ut kan du gå vidare, följer du dessa steg för din skorstensrenovering lyckas du!